کشف 780 کیلوگرم هرویین و تریاک در میناب

منبع خبر: جار نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030250186507792384/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8