کلاهبرداری جدید در بازار خودروتقلب در هنگام ،ید و فروش خودروهای کارکرده موردی است که معمولا حرفه ای های بازار به شدت نسبت به آن هشدار می دهند. یکی از این تقلب ها کم ، کیلومتر خودرو است که برخی از کیلومترسازان اقدام به انجام آن می کنند. – هزینه کم ، کیلومتر خودرو بعضی از کیلومترسازان در ازای دریافت …
منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66517115/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88