کلاهبرداری 5 هزار میلیاردی از 300 متقاضی خودرو

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011214356899772416/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88