کلاهبرداری 9 هزار میلیاردی با ترفند پیش فروش خودرو/ 2 متهم دستگیر شدند

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300879842854912/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1