کوهساری: خرید خودرو آرزوی جوانان شده است/ انحصار باید شکسته شود

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020221565139656704/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87