کوییک ارزان شد/ پارس و پراید گران شد (13 آذر 1401)

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65882323/%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2F-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%2813-%D8%A2%D8%B0%D8%B1