کوییک در بازار مُفت شد/ جدول جدید

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020438703919077376/%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF