کوییک نیم میلیارد تومان شد؛ آخرین قیمت پژو، تیبا، ساینا و دنا

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011206517025351680/%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7