کیا سورنتو جدید، 2 میلیارد تومان ارزان تر از بازار ایران /عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030226929908961280/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86