کیفیت یک مسئولیت همگانی است

مجید موحد معاون کیفیت شرکت کروز در پاسخ به این سوال که «در قطعه سازی کیفیت چه م،ا و مفهومی دارد؟» گفت: کیفیت در قطعه سازی با میزان انطباق پذیری قطعه با نیازمندی خودروساز ارتباط دارد. برای عملکرد من، خودرو باید مجموعه‌ای از قطعات به نحوی کار کنند که خودرو در مجموع عملکرد صحیح و مطلوب را ارائه دهد.

موحد در پاسخ به سوالی که «چطور کیفیت قطعه سازان ایر، می‌تواند در بازار‌های دنیا رقابت کند؟» گفت: برای تولید محصولی در تراز جه، باید فرآیند‌ها بهبود پیدا کنند. مواد اولیه و تج،ات تولیدی باید به گونه‌ای باشند که بهترین عملکرد را بدهند. می‌بایست فرآیند تولید محصول مدرن شود تا خطا‌های فردی کاهش پیدا کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65604330/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی در خصوص اینکه «مشتریان چه قطعاتی را با کیفیت می‌دانند؟» گفت: اگر افراد عادی را مصرف کننده نهایی و انتهای زنجیره مشتریان قطعه سازی بد،م، مشتری نهایی انتظار دارد قطعه بادوام باشد تا هزینه اضافی به او تحمیل نگردد.

وی در همین رابطه افزود: خودروسازان شاخص دنیا تیم‌های مهندسی چند هزار نفره دارند که مسئولیت آن‌ها مطالعه فرآیند‌های تولید است. آن‌ها وظیفه دارند تا قطعات را به گونه‌ای طراحی کنند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. روشن است اگر این فرآیند به درستی تعریف نشود، محصول با کیفیت تولید نخواهد شد.

معاون کیفیت کروز در پاسخ سوالی در خصوص ا،امات تولید کالای با کیفیت گفت: شاخص‌های کیفی در مرحله مهندسی تعریف و در فرآیند تولید کیفیت متولد می‌شوند و نتیجه آن نیز در دست مشتری به ظهور می‌رسد؛ بنابراین در تولید یک قطعه مطلوب مهندسی نقشی اساسی دارد. بر همین اساس دانش فنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

موحد با اشاره به نقش خودروسازان در تعیین استاندارد‌های کیفی یک قطعه گفت: کاربری یک قطعه توسط خودورساز تعریف می‌شود. قطعه سازان متن، با نیاز‌های خودروسازان قطعه را طراحی و تولید می‌کنند؛ بنابراین سهم خودروسازان در زنجیره ساخت یک قطعه سهم بسزایی است. هر چند نمی‌توان مرز مشخصی بین عوامل موثر در زنجیره تولید خودرو در نظر گرفت.

در همین رابطه با مجید موحد معاون کیفیت شرکت کروز گفت‌و گویی را ترتیب دادیم که در ادامه می‌خو،د:

معاون کیفیت شرکت کروز با تاکید بر اینکه قطعه با کیفیت نتیجه احساس مسئولیت تمامی مراحل زنجیره تولید یک قطعه است، گفت: نباید در کیفیت بین بخش‌های مختلف خط کشی شود. کیفیت یک مسئولیت همگ، است. خودروساز از قطعه ساز جدا نیست.

خودروساز‌ها سهم مهمی در تعریف نیازمندی برای یک قطعه دارند. در دنیا پروژه‌های خودروسازی با همکاری مش، قطعه سازان اجرا می‌شود و این دو از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند.

به گزارش نبض بازار، برخی شرکت‌های ایر، با توسعه توان مهندسی و دانش خود به استاندارد‌های ساخت قطعات خودرویی دست پیدا ،د. در این میان شرکت کروز نه تنها موفق به تامین بخش اعظمی از نیاز خودروسازان ایر، شده است بلکه با حضور پررنگ خود در نمایشگاه قطعات خودرویی مسکو (روسیه) نشان داد این شرکت می‌تواند با رقبای سرسخت چینی و ، خود رقابت کند.