گرانی بی پایان خودروها، رییسی را روانه وزارت صمت کرد/ پرسش دیرهنگام درباره دلایل گرانی خودرو / بازخواست حضوری،آخرین هشدار به فاطمی امین بود؟رییس جمهور با تأکید بر ضرورت بیان شفاف دلایل گران شدن یک کالا به مردم، تصریح کرد: اینکه کالایی توسط واحدهای صنفی به شکل ناگه، گران می شود حتماً برای مردم گره ذهنی ایجاد خواهد کرد و ضروری است اگر اتحادیه های صنفی دلایل قانع کننده دارند، – صریح و شفاف برای مردم بیان کنند …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66167641/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F