گرانی مرغ، خودرو و کرایه اتوبوس در روزهای ابتدای سال/ کارگران 70 درصد عقب ماندگی مزدی دارند

منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020176725772445696/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%2F