گرانی 40 میلیون تومانی سمند در یک شب

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66966753/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8