گران شدن 420 میلیونی در یک ساعت! / در بازار خودرو چه خبر است؟فونی، FX تیپ ا،لنت را با قیمت حدود یک میلیارد و 280 میلیون تومان به فروش رسید که بر اساس آگهی های منتشر شده، رنگ مشکی و نوک مدادی این کراس اوور در محدوده یک میلیارد و 650 تا یک میلیارد و 700 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده اند. – گران شدن 420 میلیونی در یک ساعت! / در بازار خودرو …
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66153425/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%21-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87