گزارش روزنامه اعتماد از افزایش خشونت های منجر به قتل؛ مردم شرایط عادی ندارند

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020458249545101312/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%9B