گلایه مردم از کیفیت خودروها به جاست/ عدم تولید خودرویی که نتواند استانداردها را رعایت کند

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66734344/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C