گلایه یک نماینده از گرانی خودرو/ پراید را کیلویی چند با مردم حساب می کنید؟

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116457752270848/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF