گیربکس ZF مورد اقبال خودروسازان شاخص دنیا؛ از BMW تا رویز رویز

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020105952828667904/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2