یک خبر خوش خودرویی؛ کاهش 90 میلیون تومانی برخی خودروها

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020202846084831232/%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7