یک ماشین ژاپنی بسیار ارزان/ سوزوکی تور فقط 300 میلیون/ عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020403736804911104/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%2F-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%2F-%D8%B9%DA%A9%D8%B3