10 درصد بازار خودرو خاورمیانه در اختیار چین است| تعهد پر ریسک، مشارکت یا انقراض خودروسازی؟!برندهای چینی بیش از 10 درصد از کل فروش خودرو در ،ستان سعودی، بحرین و عمان را از آن خود ،د؛ چینی ها فقط به بازار آمریکا و اروپا بسنده ن،د و بازار خاورمیانه برای آن ها بسیار جذاب تر است. – بین شرق و غرب آتش رقابت را در بازارهای جه، شعله ور کرده است. این رقابت فقط …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030133714087100416/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1