2 محصول ایران خودرو گران شد، بقیه ارزان/ لیست قیمت

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020405613797470208/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%2F-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA