20 مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل شد| به نظام مالیه دوران قاجار برگشتیم؟

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020609915950503936/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%26%23124%3B