30 مدل نیسان در راه است

منبع خبر: شهر بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030102818483548160/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA