4000 نفر از خرید خودروی خارجی انصراف داده اند/ خبر مهم برای متقاضیان

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020715819544856576/%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%2F-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85