6 میلیون بدهید موتورسیکلت اجاره کنید!6 میلیون بدهید موتورسیکلت اجاره کنید! بعد از اجاره خودرو حال گویا ،ت به موتورسیکلت نیز رسیده است. با توجه به افزایش قیمت ها در بازار موتورسیکلت بسیاری از افراد که توانایی ،ید ندارند به سمت اجاره موتورسیکلت می روند گسترش نیوز: – 6 میلیون بدهید موتورسیکلت اجاره کنید! …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020370307641516032/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21