7 سورپرایز خودرویی در 1403 کدام مدل ها است؟

منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021208543714322432/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F