8 هزار خودروی وارداتی تحویل مردم شد |

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030115899677526016/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B