83 دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی کرج می شود

– مهرداد کی،، شهردار کرج، در گفت وگو با  خبرنگار ، در کرج، گفت: با پیگری های اخیر و مساعدت شورای شهر در این خصوص، به زودی قرارداد ،ید 83 دستگاه اتوبوس جدید منعقد و این اتوبوس ها به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه می شوند.

شهردار کرج با اشاره به تأثیر استفاده از حمل و نقل عمومی در کاهش تردد خودروهای تک سرنشین و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا، گفت: بر همین اساس توسعه ناوگان اتوبوسر، در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

شهردار کرج، اعتبار صرف شده برای ،ید این تعداد اتوبوس را 91 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 73 درصد این اعتبار از طریق یارانه ،تی تأمین خواهد شد.

کی، با بیان اینکه تا کنون پنج دستگاه اتوبوس به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری کرج اعزام شده، اضافه کرد: 50 دستگاه اتوبوس نیز که از قبل ،یداری شده بود طی مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر جذب راننده پایه یکم به ناوگان حمل و نقل عمومی تزریق شد.

وی ضمن اشاره به این موضوع که مابقی اتوبوس ها نیز پس از تأمین اعتبار به ناوگان اضافه می شود، اظهار داشت: افزایش ناوگان عمومی علاوه بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، کمک قابل توجهی به کاهش اتلاف وقت شهروندان فهیم می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66288491/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC