خودروهایی که به زودی وارد بازار می شوند | در حال حاضر خودروسازان

بر اساس نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران که در ،ت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و بخش مهمی از آن نیز به مق، تحریمی صنعت خودرو اختصاص دارد، حرکت به سمت پلتفرم های جدید و رویکرد پوست اندازی پلتفرمی مورد تاکید قرار گرفته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66087627/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

در حال حاضر خودروسازان با زیان 150 هزار میلیارد توم، روبه رو هستند این در شرایطی است که تولید محصولات پرتیراژ نیز با زیان همراه است.

این امر گردش نقدینگی در شرکت های خودروساز را کاهش داده با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط کنونی پروژه .

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، رو،مه دنیای اقتصاد نوشت: نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران با پوست اندازی پلتفرمی، در شرایطی در ،ت سیزدهم کلید خورد که مشکلات نقدینگی به واسطه قیمت گذاری دستوری خودرو، مانعی بزرگ در تداوم این مسیر پیش بینی می شود.

این امر گردش نقدینگی در شرکت های خودروساز را کاهش داده با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط کنونی پروژه های بزرگی همچون حذف پلتفرم های قدیمی و تولید بر اساس پلتفرم های جدید را تحقق بخشند.

– در حال حاضر خودروسازان با زیان 150 هزار میلیارد توم، روبه رو هستند این در شرایطی است که تولید محصولات پرتیراژ نیز با زیان همراه است.