مقصر اصلی آلودگی هوای تهران کدام سازمان است؟

نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۲۳ سازمان در کاهش آلودگی هوای تهران مسئولیت دارند که یکی از آن‌ها شهرداری تهران است، اما همیشه مقصر اصلی درباره آلودگی هوا اعلام می‌شود؛ در حالیکه مقصر اصلی آلودگی هوا و، صنعت است.

مقصر اصلی آلودگی هوای تهران کدام سازمان است؟منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65670020/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F