یک پنجم خودروهای فروخته شده در سال جاری میلادی برقی خواهند بود

در این گزارش آمده است: در خارج از چین، نیاز به تولیدکنندگان تج،ات اصلی وجود دارد تا قیمت های قابل قبول و رقابت پذیری را برای تسهیل استفاده از خودروهای برقی فراهم کند .

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد انتظار می رود خودروهای برقی حدود یک پنجم بازار جه، را در سال جاری میلادی به خود اختصاص دهند.

انتهای پیام/54


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020209651160309760/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، خودروهای برقی دو یا سه چرخه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اس یووی ها و خودروهای بزرگ حدود دوسوم مدل های خودروهای برقی در چین و اروپا و حتی در آمریکا را به خود اختصاص می دهند.

چین تولید جه، باتری و 60 درصد از فروش خودروهای برقی را در 2022 در اختیار داشته است.

بیش از نیمی از سه چرخه های هندی که در 2022 ثبت شده برقی بوده اند.

– بیش از نیمی از خودروهای برقی که در جاده های دنیا رفت وآمد می کنند در چین هستند.